เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ • 453 kB • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-พ.ศ.-2567-จำนวน-2-โครงการ • 453 kB •