ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ HPV DNA Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ HPV DNA Test • 404 kB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ HPV DNA test • 184 kB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ • 25 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Coagulation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Coagulation • 401 kB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Coagulation • 264 kB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล • 25 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจระดับแก๊ส สารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจระดับแก๊ส สารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด • 416 kB • สเปค • 141 kB • ราคากลาง • 24 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19 • 23 kB •