ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • 5 MB • สเปค น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • 2 MB • ราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • 198 kB • ประกาศเชิญชวน_norepinephrine • 4 MB • Spec+PP_norepinephrine • 3 MB • ราคากลาง_norepinephrine • 375 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • 4 MB • สเปค ชุดน้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • 485 kB • ราคา ชุดน้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • 196 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • 4 MB • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • 401 kB • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • 193 kB •