ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 4 MB • ร่างขอบเขตของงานเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 3 MB • บก 06 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 225 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเฃ่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV จำนวน ๑ งาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาHIV • 4 MB • ตารางแสดงวงเงิน HIV Viral load • 208 kB • ร่าง TORเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ HIV Viral load • 2 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4 จำนวน ๑ งาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4 • 4 MB • ตารางแสดงวงเงิน CD4 • 211 kB • ตารางแสดงวงเงิน CD4 • 211 kB • ร่างขอบเขตของงานเฃ่าเครื่องพร้อมน้ำยา CD4 • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HBV จำนวน ๑ งาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HBV • 4 MB • บก06 เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 217 kB • ร่างขอบเขตของงานเฃ่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 2 MB •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ งาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทา • 4 MB • บก.06 การจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • 216 kB • รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • 6 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_Irrigation • 782 kB • spec+PP_NSS irrigation+water irrigation • 779 kB • ราคากลาง_NSS irrigation- Water irrigation • 52 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_IV fluid • 867 kB • spec_pp_iv fluid 5 รายการ • 2 MB • ราคากลาง_iv fluid 5 รายการ • 100 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_octreotide+ • 792 kB • spec+PP_octreotide+ • 729 kB • ราคากลาง_Octreotide+Fluti_Salmet 125_25 • 62 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_glargine+ertapenrm • 819 kB • spec_insulin glargine • 554 kB • ราคากลาง_insulin glargine • 58 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสา_Alteplase + • 776 kB • spec_Alteplase +entacapone+Pheny 100 • 785 kB • ราคากลาง_Alteplase +entacapone+Pheny 100 • 68 kB •