ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_norepinephrine • 4 MB • Spec+PP_norepinephrine • 3 MB • ราคากลาง_norepinephrine • 375 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (น้ำยา)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (น้ำยา) • 5 MB • ราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (น้ำยา) • 241 kB • สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (น้ำยา) • 2 MB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (Post Storage)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (Post Storage) • 4 MB • ราคา ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (Post Storage) • 199 kB • สเปค ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (Post Storage) • 449 kB •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (Spore test Rapid)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวางอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ • 192 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวางอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวางอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ • 192 kB •