ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รายวัน พนง.ประกอบอาหาร ช่วยเหลือคนไข้ พนง.ทั่วไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (1) • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์โรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ โรงพยาบาลชัยภูมิ (1) • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (Post)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (Post) • ERROR • สเปค ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (Post) • ERROR • ราคากลาง ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (Post) • ERROR •