ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องห้อง Lab จำนวน 2 เครื่อง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัตพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด • ERROR •