ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ • 328 kB •

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่อจ่้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14-2-63 • 2 MB •

ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลังชนิดเคลื่อนหัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลังชนิดเคลื่อนหัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก • 6 MB • สเปค กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลังชนิดเคลื่อนที่หัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก • 2 MB • ราคา กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลังชนิดเคลื่อนที่หัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก • 222 kB •

ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 4 MB • สเปค ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 709 kB • ราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 241 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ HyperCoverged

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ HyperCoverged • 4 MB • สเปค เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ HyperCoverged • 478 kB • ราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ HyperCoverged • 203 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม • 4 MB • สเปค เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม • 891 kB • ราคา เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม • 228 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw • 230 kB • เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw • 6 MB • สเปค เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw • 2 MB •