ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารคลอดและผ่าตัด โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารคลอดและผ่าตัด โรงพยาบาลชัยภูมิ • 9 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_amino_lipid+amino • 5 MB • Spec_amino_lipid+amino • 5 MB • ราคากลาง_amino_lipid+amino • 785 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ • 4 MB • สเปค เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ • 596 kB • ราคา เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ • 222 kB •