ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ราคากลาง Sitagliptin + • 321 kB • ราคากลาง Sitagliptin + • 321 kB • ประกาศ+เอกสาร ยา 3 รายการ • 822 kB • spec sitagliptin • 505 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Coagulation

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่อง Coagulation • 2 MB • บก06เช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา Coagulation • 207 kB • ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราหะ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Coagulation • 4 MB • บก06เช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา Coagulation • 207 kB • รายละเอียดคุณลักษณะเครื่อง Coagulation • 2 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่อง Coagulation • 2 MB • บก06เช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา Coagulation • 207 kB • ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราหะ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Coagulation • 4 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่อง CBC • 2 MB • บก 06 เครื่องCBC • 220 kB • ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC • 3 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร EPO + • 765 kB • spec_EPO beta5000 + Sevalamer • 589 kB • ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร EPO + • 765 kB • spec_EPO beta5000 + Sevalamer • 589 kB • ราคากลาง_EPO beta5000 + Sevalamer • 59 kB •