ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารคลอดและผ่าตัด จำนวน 136 จุด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารคลอดและผ่าตัด จำนวน 136 จุด • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเชิญชวน_calcium chloride • ERROR • Spec_calcium chloride (1) • ERROR • ราคากลาง_calcium chloride (1) • ERROR •

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของพนักงานราชการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 • ERROR •

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน 5-6-63 • ERROR • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5-6-63 • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอัพเกรดซอฟแวร์ระบบรับส่งจัดเก็บภาพเอกซเรย์พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอัพเกรดซอฟแวร์ระบบรับส่งจัดเก็บภาพเอกซเรย์ฯ • ERROR •