เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 • 246 kB •

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายวัน 4 พย 62 • 2 MB • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายวัน ตำแหน่งนักจิตวิทยาและตำแหน่งนั • 2 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างเอกสารและร่างประกาศ_manidapine+candesartan • 4 MB • Spec+PP_manidipine20+ • 2 MB • ราคากลาง manidipine+ • 693 kB •