ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_calcium chloride • ERROR • Spec_calcium chloride • ERROR • ราคากลาง_calcium chloride • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำรวน ๙ รายการ (ซองบรรจุเวชภัณฑ์)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ชุดสายสวน) • ERROR •