ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ชุดกรองโลหิต • 140 kB • กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ • 151 kB • แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์พลาสมา • 154 kB • ชุดคลุมพลาสติกชนิดครึ่งตัว • 144 kB • ซองบรรจุเวชภัณฑ์แบบเรียบ • 144 kB • ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูปด้วยไอน้ำ • 145 kB • ถุงมือ sterile • 158 kB • ซองบรรจุเวชภัณฑ์ • 144 kB • ชุดถุงรับบริจาคโลหิต • 142 kB •

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ • 4 MB •