ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารคลอดและผ่าตัด โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารคลอดและผ่าตัด โรงพยาบาลชัยภูมิ • ERROR •

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ชุดสายสวนชนิดสองท่อในท่อเดียว

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ชุดสายสวนชนิดสองท่อในท่อเดียวกัน) • ERROR •

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 การสัมภาษณฺ์ พกส • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_hydralazine+ • ERROR • Spec+PP_hydralazine+ • ERROR • ราคากลาง_hydralazine+ • ERROR •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอัพเกรดซอฟแวร์ระบบรับส่งจัดเก็บภาพเอกซเรย์พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอัพเกรดซอฟแวร์ระบบรับส่งจัดเก็บภาพเอกซเรย์ฯ • ERROR •