เลื่อนการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ/เลื่อนประกาศรายชื่อ พนักงานกระทรวง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เลื่อนการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ 25-3-63 • ERROR • เลื่อนประกาศพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 25-3-63 • ERROR •

ประกาศเผยแพร่แผน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (P63030031935) • ERROR • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ (P63030031998) • ERROR •

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 30 เครื่อง/เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_ceftazidime+ • ERROR • Spec+PP_ceftazidime+ • ERROR • ราคากลาง_ceftazidime+ • ERROR •