เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ • 222 kB • เผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จำนวน 5 รายการ • 222 kB • เผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จำนวน-5-รายการ • 222 kB •

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 4 MB • สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 900 kB • ราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 271 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเชิญชวน_insulin30-70+ • 5 MB • spec+PP_insulin30-70+ (1) • 2 MB • ราคากลาง_insulin30-70+ (1) • 730 kB •

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา    Insulin aspart ๓๐ iu/mL + insulin aspart protamine ๗๐ iu/mL suspension for injection, ๓ mL cartridge จำนวน ๑๗,๐๐๐ หลอด สัญญา_insulin aspart+