ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ • ERROR •

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่อจ่้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14-2-63 • ERROR •