ตารางแพทย์ออกตรวจ ณ อาคารผู้ป่วยนอกฯ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 2 โทร 1212 เวลา วัน 9.00 – 16.00 น. เช้า บ่าย จันทร์   นพ.ณรงค์ศักด์ นพ.อำนาจ นพ.พิทักษ์พงศ์   นพ.ณรงค์ศักดิ์ นพ.อำนาจ อังคาร   นพ.สิทธิ นพ.กิตติศักดิ์   นพ.สิทธิ พุธ   นพ.ศุภชัย นพ.อำนาจ   นพ.ศุภชัย พฤหัสบดี   นพ.พิทักษ์พงศ์ นพ.สิทธิ   นพ.พิทักษ์พงศ์ ศุกร์   นพ.กิตติศักดิ์ นพ.ศุภชัย   นพ.กิตติศักดิ์ ห้องตรวจ ตา ชั้น 3 โทร 1322 เวลา วัน 9.00 -…

โครงการคัดกรองต้อหิน

วันที่ 30 มีค กลุ่มงานจักษุ รพ.ชัยภูมิ ได้จัดโครงการคัดกรองต้อหิน ในงานประกอบการคัดกรองต้อหินแกบุคคลากรทั่วไปและใน รพ. อีกทั้งยังมี เวทีเสวนาให้ความรู้โรคต้อหินโดยทีมจักษุแพทย์และ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เปิดดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

โครงการ เครือข่ายความร่วมมือ รพ.ชัยภูมิ กับทาง รพ.ราชวิถี. เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผ่าตัด ส่องกล้อง MIS (minimal invasive surgery)

ขออนุญาติ ประชาสัมพันธ์จาก หน่วย ศัลยกรรมยูโรวิทยา. ภาคศัลยกรรม. ครับ =>เสร็จสิ้นไปอีกงาน ครับ สำหรับ โครงการ เครือข่ายความร่วมมือ กับทาง รพ. ราชวิถี. เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผ่าตัด ส่องกล้อง MIS (minimal invasive surgery) ในงาน มีทั้งการประชุม บรรยาย วิชา การ. และ การผ่าตัด live demonstrate. ซึ่งได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ การผ่าตัด มากมายครับ ทั้งนี้. ต้องกราบขอบพระคุณ. ท่าน ผอ. , อ ณรงค์ศักดิ์, อ.สุรชัย หัวภาค ศัลยกรรม. ที่ให้การ สนับสนุน ครับ และ ขอบพระคุณ ทางทีมงาน ดมยา ,ทีมงาน ห้องผ่าตัดทุกท่าน. ที่ทำให้งานสำเร็จ ลุล่วงไปด้วย…