ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเชิญชวน_fluticasone125+ • ERROR • Spec+PP_fluticasone125+ • ERROR • ราคากลาง_fluticasone125+ • ERROR •

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส ตำแหน่ง จพ พัสดุ • ERROR • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส ตำแหน่งพยาบาล • ERROR •

รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบ สขร.1

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตค.62 ตามแบบ สขร.1 • ERROR • รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พย.62 ตามแบบ สขร.1 • ERROR •