ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • ERROR • สเปค ชุดน้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • ERROR • ราคา ชุดน้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_cisatracurium+ • ERROR • Spec+PP_cisatracurium+ • ERROR • ราคากลาง_cisatracurium+ • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_fluticasone250+ • ERROR • Spec_fluticasone250+ • ERROR • ราคากลาง_fluticasone250+ • ERROR •

ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • ERROR • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • ERROR • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • ERROR •