เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • ERROR •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ • ERROR • สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ • ERROR • ราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ • ERROR •

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ • ERROR • สเปค ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ • ERROR • ราคา ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ • ERROR •

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อขอยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • ERROR •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ • ERROR • สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รากยาร • ERROR • ราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รากยาร • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • ERROR • สเปค แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • ERROR • ราคา แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • ERROR •