ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (1) • ERROR •

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • ERROR •

เผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมภาควัดความดันโลหิต

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมภาควัดความดันโลหิต • ERROR •