รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมิ • 7 MB • ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมิ • 7 MB •