เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอลศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลชัยภูมิ (โรงพยาบาลชัยภูมิ ๒) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัย ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นถ้วน)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล • 443 kB • เอกสาร ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล • 3 MB • สเปค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล • 1009 kB • ราคากลาง กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล • 196 kB •

ประกาศแผนงานจ้างเหมาบริการซักเสื้อผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ • 192 kB •