ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet  จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ เม็ด ๒. valproate sodium ๔๐๐ mg powder and solvent for solution for injection จำนวน  ๑,๘๐๐ ขวด  ประกาศผู้ชนะ