Dropbox ถูกแฮก อีเมลและรหัสผ่านผู้ใช้กว่า 60 ล้านรายรั่วไหล

Dropbox ถูกแฮก อีเมลและรหัสผ่านผู้ใช้กว่า 60 ล้านรายรั่วไหล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 Dropbox รายงานว่า ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการ Dropbox กว่า 60 ล้านราย (เช่น อีเมลและค่าแฮชของรหัสผ่าน) ถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่หลุดออกมานี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ตอนที่ระบบของ Dropbox ถูกเจาะเมื่อปี 2555 ปัจจุบัน Dropbox ได้ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ที่ยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านเลยตั้งแต่ปี 2555 ควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็ว ถึงแม้จะยังไม่พบรายงานว่าค่าแฮชของรหัสผ่านที่หลุดออกไปถูกแคร็กได้แล้วก็ตาม ผู้ใช้ Dropbox สามารถตรวจสอบว่าข้อมูลของตนรั่วไหลหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ https://haveibeenpwned.com/ หากพบว่าได้รับผลกระทบควรเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Dropbox และหากใช้รหัสผ่านนี้ในบริการอื่นก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านบริการนั้นด้วย โดยควรตั้งรหัสผ่านของแต่ละบริการไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ผู้ใช้บริการ Dropbox ควรเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน โดยสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ Dropbox (https://www.dropbox.com/en/help/363) ที่มา: TechCrunch, The Register

ร.พ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพทุกวันศุกร์

???? นายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ   ได้มีโครงการตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีรายได้เพิ่ม  จากงานประจำและเป็นการลดเวลาการรอคอยของคนผู้ใช้บริการ ในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อทิ เสื้อผ้า ร้องเท้า กิ๊ปช๊อป ของใช้ส่วนตัว อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเพื่อสุขภาพ และอีกมากมายหลากหลายสินค้าให้เลือกชม ณ บริเวณทางเดินหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชัยภูมิ     Type:นิสารัตน์ กงชัยภูมิ จพง.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ News Information : กุลนภัทร   Contact  Address : PR Chaiyaphum Hospital Phone : 044837100-3 , 044811005-8 Email : Mminnies@hotmail.com Website : https://cph.moph.go.th

ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์/นักรังสีการแพทย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ/นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  29  ส.ค.59 ถึง 2 ก.ย.59  

ร.พ.ชัยภูมิ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพ เครือข่ายสุขภาพ

????วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพญาแล 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภูมิได้ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพ เครือข่ายสุขภาพ โรงยาบาลชัยภูมิ จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชัยภูมิโดยมีนายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ(นายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์) กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินในครั้งนี้ 

ร.พ.ชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการ “มอบรองเท้าให้กับป่วยเบาหวาน”

????วันที่26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมพญาแล3 ชั้น5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภูมิ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ”มอบรองเท้าให้กับป่วยเบาหวาน” ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานมักพบปัญหาเกิดแผลที่ฝ่าเท้าได้ง่ายและรักษายากกลายเป็นแผลเรื้อรัง

ร.พ.ชัยภูมิ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน

???? วันนี้ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา ชั้น4 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภูมิได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน  จากสำนักเอดส์  วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคและสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่9นครราชสีมา โดยมีแพทย์หญิงอุษณีย์  เกียรติก้องชูชัย  อายุรแพทย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินในครั้งนี้ ซึ่งโครงการองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ที่ถูกต้อง มีการดูแลช่วยเหลือบุคลากรที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้              ดังนั้น  โรงพยาบาลชัยภูมิเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมโครงการองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ ในที่ทำงานด้วยการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่องเอดส์ อาทิเช่น การจัดประชุมให้ความรู้เรื่องเอดส์ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันเชื้อHIVจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีการประชุมทบทวนการทำงานและหาโอกาสในการพัฒนาส่วนที่ขาด เป็นต้น  ภายใต้การบริหารงานโดยนายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ Type: ศศินา  เชื้อมีแรง จพง.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ News Information : กุลนภัทร Contact  Address : PR…