ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๖ แผน

ประกาศแผน น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4ประกาศแผน น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อ HIV (HIV Viral Load)ประกาศแผน น้ำยาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อโลหิตบริจาคประกาศแผน ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WB Filter WBC แบบ Full Safetyประกาศแผน ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS)ประกาศแผน ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ตรวจหมู่ (Single Dose)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ๑. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection           จำนวน  ๙,000 ขวด            ๒. vancomycin ๕๐๐ mg powder for solution for infusion     จำนวน  ๘,๐๐๐ ขวด ประกาศ / เอกสาร / สเปค / ราคากลาง