ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า • 2 MB • สเปค รายการที่ 2. เครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • 2 MB • สเปค รายการที่ 3. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง • 805 kB • สเปค รายการที่ 4. ชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ • 764 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล • 2 MB • สเปค รายการที่ 2. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร • 3 MB • สเปค เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด • 935 kB • สเปค รายการที่ 2. ตู้ตรวจการได้ยิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร • 932 kB •