10 อันดับผู้ป่วยใน

pdx pdx_count icdname Z380 2009 Singleton, born in hospital J189 1594 Pneumonia, unspecified I639 1194 Cerebral infarction,unspecified S0600 1117 Concussion: without open intracranial wound O800 1036 Spontaneous vertex delivery A099 977 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin N185 856 Chronic kidney disease, stage 5 K358 703 Acute appendicitis, other and unspecified O342 651 Maternal care…

อันดับการตายผู้ป่วยใน(ในสถานพยาบาล)

โรคหลัก โรครอง ชื่อโรค Detail จำนวน R572 Septic shock 225 J189 J18 Pneumonia, unspecified ปอดบวม 216 A419 A41 Septicaemia, unspecified (Septic Shock) โลหิตเป็นพิษ ที่มิได้ระบุรายละเอียด (เซ็พติค ช็อค) 113 J969 J96 Respiratory failure, unspecified 113 E877 E87 Fluid overload สารน้ำคั่ง 70 I509 I50 Heart failure, unspecified โรคหัวใจล้มเหลว 53 I619 I61 Intracerebral haemorrhage, unspecified 49 I219 I21 Acute myocardial…

10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก รพ.ชัยภูมิ ประจำปีงบฯ 61

รหัสโรค จำนวน ชื่อโรค E119 26645 NIDM Without complications I10 25415 Essential (primary) hypertension N185 11295 Chronic kidney disease, stage 5 Z480 10923 Attention to surgical dressings and sutures Z242 9845 Need for immunization against rabies Z027 7678 Issue of medical certificate K30 6880 Dyspepsia Z017 6540 Laboratory examination B24 6431 Unspecified human immunodeficiency virus [HIV]…