รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รับสมัคร 15-19 มกราคม 2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. hydralazine hydrochloride 25 mg tablet  จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ เม็ด ๒. Levofloxacin 750 mg/150 mL solution for infusion, 150 mL จำนวน ๕,๖๐๐ ขวด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา valproate_500+nicardipine 1.pdf