ประกาศ ประกวดราคาซื้อ หัว ตัด เจาะ กะโหลกศีรษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หัวตัด เจาะ กะโหลกศีรษะ • 184 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_ertapenem+betameth • ERROR • spec_ertapenem+betameth • ERROR • ราคากลาง_ertapenem+betamet • ERROR •