ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. insulin glargine ๑๐๐ iu/mL solution for injection, ๓ mL pre-filled pen ๒. Insulin aspart ๓๐ iu/mL + insulin aspart protamine ๗๐ iu/mL suspension for    injection, ๓ mL cartri จำนวน ๑๒,๐๐๐ หลอด ประกาศผู้ชนะ