ตารางแพทย์ออกตรวจ ณ อาคารผู้ป่วยนอกฯ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 2 โทร 1212 เวลา วัน 9.00 – 16.00 น. เช้า บ่าย จันทร์   นพ.ณรงค์ศักด์ นพ.อำนาจ นพ.พิทักษ์พงศ์   นพ.ณรงค์ศักดิ์ นพ.อำนาจ อังคาร   นพ.สิทธิ นพ.กิตติศักดิ์   นพ.สิทธิ พุธ   นพ.ศุภชัย นพ.อำนาจ   นพ.ศุภชัย พฤหัสบดี   นพ.พิทักษ์พงศ์ นพ.สิทธิ   นพ.พิทักษ์พงศ์ ศุกร์   นพ.กิตติศักดิ์ นพ.ศุภชัย   นพ.กิตติศักดิ์ ห้องตรวจ ตา ชั้น 3 โทร 1322 เวลา วัน 9.00 -…

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet          จำนวน        ๗,๒๐๐ เม็ด glipizide ๕ mg tablet                                 จำนวน  ๔,๘๐๐,๐๐๐ เม็ด fenofibrate ๑๐๐ mg capsule                       จำนวน    ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) hyaluronate sodium ๒๐ mg/๑.๑ mL solution for injection, ๑.๑ mL prefilled syr  จำนวน ๑,๓๐๐ หลอด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง