ตารางแพทย์ออกตรวจ ณ อาคารผู้ป่วยนอกฯ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 2 โทร 1212 เวลา วัน 9.00 – 16.00 น. เช้า บ่าย จันทร์   นพ.ณรงค์ศักด์ นพ.อำนาจ นพ.พิทักษ์พงศ์   นพ.ณรงค์ศักดิ์ นพ.อำนาจ อังคาร   นพ.สิทธิ นพ.กิตติศักดิ์   นพ.สิทธิ พุธ   นพ.ศุภชัย นพ.อำนาจ   นพ.ศุภชัย พฤหัสบดี   นพ.พิทักษ์พงศ์ นพ.สิทธิ   นพ.พิทักษ์พงศ์ ศุกร์   นพ.กิตติศักดิ์ นพ.ศุภชัย   นพ.กิตติศักดิ์ ห้องตรวจ ตา ชั้น 3 โทร 1322 เวลา วัน 9.00 -…