ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ้าห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ • 26 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา RT-PCR ด้วยวิธี POCT

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา M10 SAR-C02 • 4 MB • คุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยา M10 • 570 kB • แบบ บก.06 น้ำยา M10 • 190 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา RT-PCR • 4 MB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ RT-PCR (1) • 2 MB • ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา RT-PCR • 4 MB •