ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา รับสมัคร 8 – 12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(นวก.พัสดุ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(นวก.พัสดุ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัด 3 หัวตรวจ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัด 3 หัวตรวจ

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection in pre-filled syringe,0.3 mL prefilled syr จำนวน 5,040  หลอด ประกาศและเอกสาร_epoetin.pdfSpec_epoetin 1.pdfราคากลาง_epoetin 1.pdf