ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_sulfasalazine+Quetiapin • 2 MB • spec+pp_sulfasalazine+Quetiapin 1 • 2 MB • ราคากลาง_sulfasalazine+Quetiapin 1 • 275 kB •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดเครื่องเช่า RT-PCR for Covid-19 • 4 MB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา • 191 kB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ RT-PCR • 2 MB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ หัว ตัด เจาะ กะโหลกศีรษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หัวตัด เจาะ กะโหลกศีรษะ • 184 kB •