ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน  3,248,520.-บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) Fluticasone.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รวมวงเงิน ๔,๙๔๓,๔๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) hydralazine tab+levoflox inj รวมวงเงิน ๔,๑๕๔,๐๐๐.-บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 0.9,1000ml+Water 100ml.pdf รวมวงเงิน ๔,๐๙๐,๕๐๐.-บาท  (สี่ล้านเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 0.9,100ml+D51-2,1000ml.pdf

ร่วมพิธีทำบุญอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลองจังหวัดชัยภูมิ

แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมด้วย นายแพทย์สกล ด่านภักดี ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมพิธีทำบุญอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลองจังหวัดชัยภูมิ

ทำไมถึงเจอมะเร็งในตอนระยะสุดท้าย?

มะเร็ง ! ได้ยินคำนี้ทีไร หลายๆคนก็ส่ายหน้าโบกมือบ๊ายบายทุกที แน่นอนล่ะว่า ไม่มีใครอยากเป็นโรคนี้ เคยสงสัยไหมว่า ทำไมญาติพี่น้องหรือคนรู้จักหลายๆคนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเอาระยะสุดท้ายที่สายเกินไปทุกที ทั้งที่ตรวจสุขภาพออกบ่อยๆ เพราะการตรวจสุขภาพ เป็นแค่การตรวจทั่วๆ ไป ไม่ได้เน้นโรคมะเร็ง แต่เน้นโรคที่รักษาได้ดี เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน การเอกซเรย์ปอดแบบในการตรวจสุขภาพเป็นการเอ็กซเรย์แบบธรรมดา บางครั้งมองเห็นแค่จุดเล็กๆ หรือโดนอวัยวะอื่นบัง ในส่วนของมะเร็งตับซึ่งเป็นโรคฮิตเสียชีวิตอันดับ 1 ก็ ไม่สามารถตรวจหาได้ในระยะแรก เนื่องจากก้อนมะเร็งตับมีขนาดเล็ก โรคมะเร็งถึงเป็นโรคที่ไม่ได้หาเจอง่ายๆ และในระยะที่ 1 ก็ไม่ค่อยเเสดงอาการ ดังนั้น เราจึงควรลดปัจจัยเสี่ยงด้วยกการหมั่นตรวจเช็คร่างกายตัวเองอยู่เสมอ หมั่นออกกำลังกาย เลือกกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดีกว่า InfoGraphics : Infographic Thailand ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/ทำไมถึงเจอมะเร็งในตอนร

แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

🏥วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ สำนักสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ เข้าพบนายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิและปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก. /////////////////////////////// News Information :กุลนภัทร นักประชาสัมพันธ์ Contact Address : PR Chaiyaphum Hospital Phone : 044-837100-3 , 044-811005-8 Email : Mminnies@hotmail.com Website : https://cph.moph.go.th/  — at โรงพยาบาลชัยภูมิ.