ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลชัยภูมิ

🏥วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เวลา 15.50 น. ณ ห้องประชุมภักดีชุมพล 3 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลชัยภูมิ และหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาล อาทิ แผนการดำเนินงานบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาล แผนงานก่อสร้างอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจกับคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อพร้อมสานต่อนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป. /////////////////////////////// News Information :กุลนภัทร นักประชาสัมพันธ์ Contact Address : PR Chaiyaphum Hospital Phone : 044-837100-3 , 044-811005-8 Email : Mminnies@hotmail.com Website : https://cph.moph.go.th

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุเจ้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  31  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่  6  กันยายน  2560  ตามที่แนบมาพร้อมนี้