แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

🏥วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ สำนักสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ เข้าพบนายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิและปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก. /////////////////////////////// News Information :กุลนภัทร นักประชาสัมพันธ์ Contact Address : PR Chaiyaphum Hospital Phone : 044-837100-3 , 044-811005-8 Email : Mminnies@hotmail.com Website : https://cph.moph.go.th/  — at โรงพยาบาลชัยภูมิ.

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

🏥วันนี้ (11 ตุลาคม 2560) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้กำหนดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร จังหวัด และอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านการแพทย์ กำหนดให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC)ให้มีความพร้อมสามารถให้บริการประชาชนที่จะมาร่วมพิธีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที. /////////////////////////////// News Information :กุลนภัทร นักประชาสัมพันธ์ Contact Address : PR Chaiyaphum Hospital Phone : 044-837100-3 , 044-811005-8 Email : Mminnies@hotmail.com Website : https://cph.moph.go.th

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

🏥วันนี้ (11 ตุลาคม 2560) เวลา 16.50 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ที่กรุณาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษากับโรงพยาบาลชัยภูมิ อีกทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล ที่กำลังให้บริการผู้ป่วยอยู่ในขณะนั้น ต่างสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างมาก. //////////////////////////// News Information :กุลนภัทร นักประชาสัมพันธ์ Contact Address : PR Chaiyaphum Hospital Phone : 044-837100-3 , 044-811005-8 Email : Mminnies@hotmail.com Website : https://cph.moph.go.th

ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลชัยภูมิ

🏥วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เวลา 15.50 น. ณ ห้องประชุมภักดีชุมพล 3 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลชัยภูมิ และหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาล อาทิ แผนการดำเนินงานบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาล แผนงานก่อสร้างอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจกับคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อพร้อมสานต่อนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป. /////////////////////////////// News Information :กุลนภัทร นักประชาสัมพันธ์ Contact Address : PR Chaiyaphum Hospital Phone : 044-837100-3 , 044-811005-8 Email : Mminnies@hotmail.com Website : https://cph.moph.go.th