ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุเจ้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  31  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่  6  กันยายน  2560  ตามที่แนบมาพร้อมนี้