รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา insulin glargine 100 iu/ml in 3 ml injection จำนวน ๓,๙๐๐ ขวด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา insulin glargine 100 iu/ml in 3 ml injection จำนวน ๓,๙๐๐ ขวด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา carvedilol 12.5 mg tab. จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ เม็ด