ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Sodium hyaluronate 20 mg/1.1 mk injection in 1.1 ml perfilled syring จำนวน 1,300 หลอด ไฟล์ที่เกี่ยงข้อง

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุ  ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน  และให้ รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 23 ม.ค. 60  จพ.วิทย์ ลำดับ 1-2  พยาบาลวิชาชีพ ลำดับ 1-12 จพ.เภสัช ลำดับ 1 https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gMExXV0Yzc29Uc28