ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุ  ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน  และให้ รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 23 ม.ค. 60  จพ.วิทย์ ลำดับ 1-2  พยาบาลวิชาชีพ ลำดับ 1-12 จพ.เภสัช ลำดับ 1 https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gMExXV0Yzc29Uc28

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Server Room ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Server Room ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลชัยภูมิ https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gaWNSS0lNWVdKX1U