ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 Rapid Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจโคโรนาไวรัส • ERROR • ร่าง TOR ชุดตรวจ ATK จำนวน 18,900 test • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเ • ERROR •

ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์แผนกจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิตเวช

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์แผนกจิตเวช • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) • ERROR • สเปค อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก • ERROR • ราครากลาง อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุก • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ • ERROR • สเปคชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ • ERROR • ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี • ERROR • สเปค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน • ERROR • ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน • ERROR •