ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์แผนกจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิตเวช

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์แผนกจิตเวช • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) • ERROR • สเปค อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก • ERROR • ราครากลาง อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุก • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ • ERROR • สเปคชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ • ERROR • ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี • ERROR • สเปค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน • ERROR • ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท สายซัคชั่น จำนวน 8 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท สายซัคชั่น จำนวน 8 รายการ • ERROR • สเปค • ERROR • ราคากลาง • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา • ERROR • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา • ERROR • ร่าง TOR ชุดตรวจ ATK จำนวน 48,300 Test • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ • ERROR •

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) • ERROR •

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Non woven) จำนวน ๔ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Non woven) จำนวน ๔ รายการ • ERROR •