ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 • ERROR •

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 4 รายการ • ERROR • สเปค • ERROR • ราคากลาง • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติทางธนาคารโลหิตพร้อมน้ำยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัต • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อโลหิตบริจาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดก • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและร • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบมีน้ำยา PAS (Double Dose) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจั • ERROR •