เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 6 รายการ 1,627,320 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 6 รายการ 1,627,320 บาท • ERROR •

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ 7,481,417.13 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ 7,481,417.13 บาท • ERROR •