ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_insulin glargine+ • ERROR • spec_insulin glargine+ 3 • ERROR • ราคากลาง_insulin glargine+ 3 • ERROR •

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 6 รายการ 1,627,320 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 6 รายการ 1,627,320 บาท • ERROR •

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ 7,481,417.13 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ 7,481,417.13 บาท • ERROR •