ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ • 2 MB • สเปค น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ • 564 kB • ราคากลาง น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ • 132 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง • 99 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด • 117 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 2 MB • สเปค วัสดุการแพทย์ ประเภทกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ • 592 kB • ราคากลาง วัสดุการแพทย์ ประเภทกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ • 137 kB •

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ (MRI) • 2 MB •