ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เครื่องช่วยหายใจ)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควยคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด • ERROR • สเปค รายการที่ 2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด • ERROR • สเปค รายการที่ 3. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทากรแรกเกิดชนิดความถี่สูง • ERROR • สเปค รายการที่ 4. เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สเปค ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.7 ล้าน • ERROR • ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สเปค รายการที่ 2 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน • ERROR • สเปค รายการที่ 1. ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกระโหลกและกรอกระดูก • ERROR • ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1. ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกระโหลกและกรอกระดูก • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1. เครื่องอัตราซาวด์เพื่อการรักษา • ERROR • สเปค รายการที่ 2. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ • ERROR • สเปค รายการที่ 3. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัตราซาวด์ • ERROR • สเปค รายการที่ 4. เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง • ERROR •