ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก • 8 MB •

ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชุดยืนยันหมู่โลหิตผู้บริจาค

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชุดยืนยันหมู่โลหิตผู้บริจาค • 4 MB • สเปค น้ำยาเจลชุดยืนยันหมู่โลหิตผู้บริจาค • 281 kB • ราคา น้ำยาเจลชุดยืนยันหมู่โลหิตผู้บริจาค • 249 kB •